Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej - SklepAqua.pl sklep hydrauliczny Łódź

Krok 3Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej

porady techniczne » Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej » Krok 2 Wytyczne odnośnie dofinansowania kolektorów słonecznych Dokumentacja techniczna » Krok 3Kredyt i dotacja na zakup i montaż instalacji solarnej

Krok 3
Wnioski Bank
Nabór wniosków o dotacje NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym, według kolejności wpływu. Decyzję o włączeniu instrumentu dopłat do oferowanych produktów bankowych oraz o terminach ich uruchomienia podejmą dyrektorzy poszczególnych banków. Preferencyjnych kredytów na zakup instalacji solarnych udzielają banki, które podpisały odpowiednią umowę z NFOŚiGW:

(stan na dzień 01.09.10) umowy zawarło 6 banków:
(wzór wypełnienia - na przykładzie hipotetycznej powierzchni kolektora)